Skip to main content

Bij Dusty privacyverklaring

Privacyverklaring – Bij Dusty Beautysalon Versie: mei 2018


Bij Dusty Beautysalon, gevestigd aan Groetstraat 97, 1024 VA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bijdusty.nl Groetstraat 97, 1024 VA Amsterdam +31647171677

Dusty Van Bommel is de Functionaris Gegevensbescherming van Bij Dusty Beautysalon. Zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij Dusty Beautysalon verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door in te schrijven voor de nieuwsbrief of door het invullen van de contact pagina op deze website of per intake formulier in correspondentie en telefonisch
 • De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bij Dusty Beautysalon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • Gezondheid

Waarom we gegevens nodig hebben

Bij Dusty Beautysalon verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 • Het welzijn van jouw huid en uitstraling
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren

Bij Dusty Beautysalon zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, bijv. zolang je klant bent van Bij Dusty Beautysalon, maar ook zolang de wetgever (via overige wetgeving) vraagt om de gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bij Dusty Beautysalon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

In kaart brengen websitebezoek / Cookiebeleid

Bij Dusty Beautysalon gebruikt geen cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (tenzij andere wetgeving verlangt dat gegevens bewaard blijven voor een resterende periode). Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Bij Dusty Beautysalon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de sociale media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Dusty Beautysalon neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bij Dusty Beautysalon) tussen zit. Bij Dusty Beautysalon gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Je kunt ons ook bereiken via:

Website: https://www.bijdusty.nl
Telefoonnummer: +31 647171677
Postadres: Groetstraat 97, 1024 VA. Amsterdam

Klachten

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening. Voor deze klachten kun je je per post richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens
Adres: Groetstraat 97
1024 VA. Amsterdam
Het telefoonnummer is 06- 47171677

De Autoriteit Persoonsgegevens vraagt je vriendelijk in je correspondentie je telefoonnummer te vermelden, zodat de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van aanvullende vragen of uitgebreidere uitleg snel contact met je kan opnemen.

Beveiliging

Bij Dusty Beautysalon neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via